fbpx

מעל 40 שנות ותק ועשיה עניפה

טיפול ב-1400 ילדים בכמה מסגרות טיפול
800 ילדים ב 600 משפחות אומנה
כ-230 ילדים הגדלים ב-20 מעונות משפחתיים ברחבי הארץ
5 משפחות אומנת קלט חרום
350 בוגרי אור שלום בתוכנית הבוגרים
370 עובדים בתחום הטיפול והחינוך

מעל 40 שנות ותק ועשיה עניפה

טיפול ב-1400 ילדים בכמה מסגרות טיפול
800 ילדים ב 600 משפחות אומנה
כ-230 ילדים הגדלים ב-20 מעונות משפחתיים ברחבי הארץ
5 משפחות אומנת קלט חרום
350 בוגרי אור שלום בתוכנית הבוגרים
370 עובדים בתחום הטיפול והחינוך

אור שלום הוא ארגון ללא מטרות רווח המטפל בילדים ונוער בסיכון שהוצאו מחזקת הוריהם על ידי רשויות הרווחה בשל נסיבות של חוסר מוגנות קיצונית וקשיים בתפקוד ההורי . מעל 40 שנים, ארגון אור שלום שם לו למטרה להעניק לילדים אלו את כל מה שנמנע מהם – הגנה מידית, בית חם, יד מחבקת, משפחה עוטפת וכל מה שילד זקוק לו לצורך התפתחות תקינה וסיכוי אמיתי להווה ולעתיד טובים יותר.
דילוג לתוכן