fbpx
אור שלום
אור שלום

תחום השכלה

השכלה בקרב ילדי הוצאה חוץ ביתית:
ילדי שהוצאו להשמה חוץ ביתית מגיעים לרוב ממציאות מסכנת ואף טראומטית. להימצאותם של ילדים במצבי סיכון יש כמה השלכות מידיות בתחום הקוגניטיבי שעלולות להוביל לכישלון בלימודים וקשיי ריכוז, הסתגלות נמוכה לבית הספר, חוסר מוטיבציה ופאסיביות. הפערים הלימודיים מתחילים כבר בגילאי בית הספר היסודי כאשר הילד נדרש להתמודד עם אתגרים ומעברים שמסיחים את דעתו מרכישת מיומנויות יסוד לימודיות. ממצאי מחקרים בארץ ובעולם מצביעים על הישגים נמוכים של ילדים שהוצאו להשמה חוץ ביתית ביחס לבני גילם באוכלוסייה הכללית, סיכוי נמוך יותר לקבל תעודת בגרות וסיכוי גבוה יותר לנשור.

התערבות לחיזוק ההשכלה בגילאים מוקדמים עשויים לסייע לצמצום פערים.

תוכנית ההשכלה של אור שלום
מחקרים מראים כי ילדי אור שלום, במעונות המשפחתיים מגיעים להישגים לימודיים גבוהים ביחס לאוכלוסיית הילדים במסגרות חוץ ביתיות. אנו, בארגון אור שלום, מאמינים כי המשך השקעה בתחום הלימודי בקרב ילדים , בני נוער וצעירים יאפשר להם למצות את הפוטנציאל האישי ולסייע להם במוביליות חברתית. לכן, 'אור שלום' עוסק בפיתוח של מענים מגוונים בתחום ההשכלה, אשרי יאפשרו לילדים ולבני הנוער לשפר את הישגיהם הלימודיים. התכניות המשלימות למענים אותם מקבלים הילדים בבתי הספר,  מתרחשות לרוב לאחר שעות הלימודים בבתי הספר, ומטרתן לחזק את מיומנויות הלימוד של הילדים במסגרות הארגון ולצייד אותם בכלים ואסטרטגיות מתאימים על מנת להגיע להישגים לימודיים טובים יותר.

תכנית יסודות- נועדה לחזק את תלמידי בית הספר היסודי באמצעות הקניית מיומנויות יסוד לימודיות בשפה וחשבון בעת כניסתם למסגרת האומנה והמשפחתונים, כדי לאפשר להם לצמצם פערים לימודיים ולהביאם לרמה הלימודית המתאימה לבני גילם. מעטפת התכנית כוללת:

  • שיעורים פרטניים המתמקדים בהקניה וחיזוק מיומנויות יסוד לימודיות פעמיים בשבוע בבית התלמיד על פי תכנית עבודה אישית שנבנית לכל תלמיד/ה בהתאם לצרכיו האישיים.
  • עידוד קריאה ופיתוח מיומנויות חשבון דרך עבודה ותרגול בבית האומנה או המעון המשפחתי יחד עם ההורים המקבלים כלים ליצירת מפגש אפקטיבי באמצעות ערכה הכוללת חומרי קריאה מזמינים ומשחקי חשבון מותאמי גיל.

תוכנית הכנה לבגרויות – פועלת בקרב תלמידי בכיתות י- י"ב אשר עומדים בפני בחינות הבגרות. מטרת התוכנית היא לחזק את הישגיהם של התלמידים ולהכינם למבחני הבגרות במתמטיקה, אנגלית ומקצועות נוספים באמצעות שיעורים פרטיים המועברים על ידי מורים מקצועיים בשעות אחר הצהריים. במסגרת התכנית, מקבלים עשרות תלמידים הוראה פרטנית ומותאמת באופן קבוע  ורציף ולאורך כל שנות לימודיהם בתיכון. אנו מאמינים שכך נסייע לתלמידי אור שלום להגיע לבגרות איכותית ולמצות את הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחת.

רוצים להיות הורי בית?

אם להיות הורי בית במעון משפחתי לילדים בסיכון, נשמע לכם מאתגר ומשמעותי.
אם אתם מוכנים להעניק לתת ולהכיל.
אם אתם רוצים להיות חלק מהעשייה החשובה הזו, נא לשלוח קו"ח לטלי גפן  talig2@orr-shalom.co.il

דילוג לתוכן