אור שלום
אור שלום

רוצים להיות משפחת אומנה?

שם הפונה*

טלפון*

טלפון נוסף

גורם מפנה (טלוויזיה/רדיו ועוד. במידה והגעתם בעקבות כתבה חשוב לציין איזו)

כתובת

דוא״ל*

מצב משפחתי

גילאים של בני הזוג ושל ילדיהם:
הורה 1

הורה 2

ילד/ה 1

ילד/ה 2

ילד/ה 3

עיסוק

זרם:
 חילוני דתי מסורתי חרדי ערבי מוסלמי נוצרי
אחר אנא פרט:

האם הפניה בידיעת שני בני הזוג ?
 כן לא
אם לא אנא פרט:

האם קיים רישום פלילי (*הרישום הפלילי מתייחס לכל מי שגר בבית ומלאו לו 12 שנים)
 כן לא
אם כן אנא פרט:

מספר שנות לימוד של כל אחד מבני הזוג?
הורה 1

הורה 2

האם לאחד מבני הבית יש בעיות בריאות?
 כן לא
אם כן אנא פרט:

במידה וזוג נשוי, כמה שנים נשואים?

במידה וזוג לא נשוי, כמה שנים חיים יחד?

הערות:

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

שם

דוא״ל

שפה

You have Successfully Subscribed!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

Name

Email

Language

You have Successfully Subscribed!

רוצים להיות הורי בית?

אם להיות הורי בית במעון משפחתי לילדים בסיכון, נשמע לכם מאתגר ומשמעותי.
אם אתם מוכנים להעניק לתת ולהכיל.
אם אתם רוצים להיות חלק מהעשייה החשובה הזו, נא לשלוח קו"ח לטלי גפן  talig2@orr-shalom.co.il